تامر مارکت

حالت نمایش:
تخم شربتی
نمایش سریع

تخم شربتی

7,000تومان

تخم شربتی پاک شده100 گرمیبسته بندی شیشه ای و پاکتی..

خاکشیر
نمایش سریع

خاکشیر

15,000تومان

خاکشیر 100 گرمیدر بسته بندی شیشه ای و پاکتی..

زرشک پفکی 1 کیلو گرم
نمایش سریع

زرشک پفکی 1 کیلو گرم

85,000تومان

زرشک پفکی 1 کیلو گرمبسته بندی پاکتی..

زرشک پفکی 250 گرمی
نمایش سریع

زرشک پفکی 250 گرمی

21,000تومان

زرشک پفکی 250 گرمیدر بسته بندی پلاستیکی و پاکتی..

زرشک پفکی نیم کیلو گرم
نمایش سریع

زرشک پفکی نیم کیلو گرم

42,000تومان

زرشک پفکی نیم کیلو گرمدر بسته بندی پاکتی..

زعفران نگین 1 مثقالی
نمایش سریع

زعفران نگین 1 مثقالی

85,000تومان

زعفران نگین تامر مارکت 1 مثقالی در بسته بندی کریستالی و پاکتی..

زعفران نگین 1 گرمی
نمایش سریع

زعفران نگین 1 گرمی

20,000تومان

زعفران نگین 1 گرمیدر بسته بندی کریستالی و پاکتی..

زعفران نگین نیم مثقالی
نمایش سریع

زعفران نگین نیم مثقالی

42,000تومان

زعفران نگین 2گرمی (نیم مثقالی)در بسته بندی کریستالی و پاکتی..

زیره سیاه
نمایش سریع

زیره سیاه

20,000تومان

زیره سیاه در بسته بندی 100 گرمیشیشه ای و پاکتی..

عسل آویشن
نمایش سریع

عسل آویشن

180,000تومان

عسل آویشن1 کیلو گرمیبسته بندی پلاستیکی..

عسل زعفران
نمایش سریع

عسل زعفران

250,000تومان

عسل زعفران 1 کیلو گرمیبسته بندی پلاستیکی..

عسل سیاه دانه
نمایش سریع

عسل سیاه دانه

230,000تومان

عسل سیاه دانه1 کیلو گرمیبسته بندی پلاستیکی..

عسل چهل گیاه
نمایش سریع

عسل چهل گیاه

90,000تومان

عسل چهل گیاه1 کیلو گرمیبسته بندی پلاستیکی..

عسل کنار
نمایش سریع

عسل کنار

170,000تومان

عسل کنار درجه 11 کیلوگرمیبسته بندی شیشه ای و پلاستیکی..

عسل کوهی
نمایش سریع

عسل کوهی

1,500,000تومان

عسل کوهی 1کیلو گرمیدر بسته بندی پلاستیکی..

نمایش 1 تا 15 از 24 (2 صفحه)